Phím cơ DAREU EK810 Queen Pink – 108 Keys – Brown D Switch

Liên hệ

Mô tả

Dareu Ek810 Queen Pink Features

Bàn phím cơ DAREU EK810

  • Bàn phím cơ DareU EK810 Brown switch
  • Sử dụng switch “D” độc quyền
  • Multi-LED – 7 màu chia theo vùng
  • Keycap ABS Doubleshot siêu bền